Trøndersport AS står bak nettportalene Trønderfotball og Trøndergolf, samt produksjonsselskapet Trøndersport Media

Trøndersport er summen av Trønderfotball, Trøndergolf og produksjonsselskapet Trøndersport Media.  Trønderfotball er et nettsted for bredde og barnefotball som startet opp i 2002, mens Trøndergolf har som mål om å bli samlingspunktet for golf i regionen og ble startet opp i 2020. Med et mediabilde der Nett TV, podcaster og videoblogger er i tiden har vi også etablert produksjonsselskapet Trøndersport Media. Dette selskapet produserer tv og videoinnhold til våre nettportaler, men tar også oppdrag eksternt, og har allerede inngått et samarbeid med Trønder TV om samarbeidsprosjekt knyttet til lokalsport.

Dette er TrønderSport AS

Eier/daglig leder
Kevin Ingebrigtsen

Mange (spennende) baller i luften, men slik er det når man er hektet på fotball og golf. Genuint opptatt av lokalsport, trøndersk lokalsport
Produsent
Rajan Kai
Mannen med de gyldne fingrer. Han som står bak TV innholdet i alle våre plattformer.
Markedskonsulent
Geir Olsen
Møtende spiss med kort og kraftfull baksving. Har mye erfaring innen salg og nettverk i blodet.
Webansvarlig
Stian Breyholtz
Du kan være kreativ og så mange patenter du klarer, men hvis ingen av dem selger, er du ikke innovativ.